Reklam & Tanıtım Departmanı

Reklam & Tanıtım Departmanı, aktif olarak çalışmak isteyenlere sponsorluk ve tanıtım çalışmaları için gerekli görev dağılımlarını gerçekleştirir. Kültür Kulübü’nün düzenlediği söyleşi ve benzeri kültür-sanat faaliyetlerinde sanatçılarla ve tüm medya araçlarıyla gerekli iletişimi sağlar.

Görevleri

  • Reklam Tanıtım Departmanı; her sene gerek kulüp üyelerinden gerekse tüm fakültedeki öğrencilerden kulüpte aktif olarak çalışmak isteyen gönüllülerle tanıtım toplantıları düzenler ve bu toplantılar aktif olarak çalışmak isteyenlere sponsorluk ve tanıtım çalışmaları için başkanında onayıyla gerekli görev dağılımlarını gerçekleştirir.
  • Sene boyunca Kültür Kulübü’nün düzenlediği söyleşi ve benzeri kültür-sanat faaliyetlerinde sanatçılarla ve tüm medya araçlarıyla gerekli iletişimi sağlar, ilgili basın bültenlerini Genel Sekreter ile birlikte hazırlayıp medya kuruluşlarına iletilmesini sağlar.
  • Kültür Kulübü’ne ait okul içi organizasyonlarına mali kaynak bulunması aşamasında sponsorluk çalışmalarını Mali İşler Direktörüyle koordineli bir şekilde yürütmekten sorumludur.
  • Kültür Kulübünün yıl için organizasyonları ve başkanları üzerinden topluluk çalışmaları için gerekecek finansmanın sponsor firmalar aracılığı ile sağlanışı, bu organizasyon çalışmalarının gerek üniversite dahilinde gerekse medya aracılığıyla etkin bir şekilde tanıtımını sağlar.
  • Gelecek dönemde görevin gerektirdiği tüm yetkinliklere sahip birisinin iş başına gelebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Aday olacak kişilerin işlerin yapılışı hakkında bilgilendirilmesini sağlar.

Didem Soğuksu

Reklam & Tanıtım Koordinatörü

Y. Kadir Uluçay

Reklam & Tanıtım Direktörü

Merve Yıldız

Reklam & Tanıtım Direktörü

Didem Doğrul

Reklam & Tanıtım Direktörü