NİTELİKLİ EĞİTİM

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on whatsapp

 

Dünya genelinde okula gitme oranı iyileşmektedir. İlköğretime kaydolma oranı 1999 yılında %84 iken bu oranın 2015 yılında %93’e yükseldiği tahmin edilmektedir. Aynı zamanda, ortaokula kaydolma oranı da bu süreçte artmakta ve bu durum en çok gelişmekte olan ülkeler için fayda sağlamaktadır.

Bununla birlikte, dünya genelinde yaklaşık 124 milyon çocuk ve ergenin okula gitmediği tahmin
edilmekte ve okula gitmeyen çocukların yarısından fazlası, çoğu çatışmalardan etkilenen 19
gelişmekte olan ülkede yaşamaktadır. Engelli çocuklar ve etnik veya dilsel azınlıklardan gelen çocuklar
için; okula kaydolma, okulu tamamlama oranları ve eğitim başarıları konularında gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeler arasında belirgin farklar bulunmaktadır. Herkes için kapsayıcı ve nitelikli
eğitimin başarılması, eğitimin sürdürülebilir kalkınma için en güçlü ve denenmiş araçlardan biri
olduğuna dair inancı yeniden vurguluyor. Bu hedef, 2030 yılına kadar tüm kız ve erkek çocuklarının
ücretsiz ilköğretim ve ortaöğretimi tamamlamasını sağlayacaktır. Ayrıca, uygun maliyetli mesleki
eğitime eşit erişim sağlamayı, toplumsal cinsiyet ve varlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı, nitelikli
yükseköğretime herkesin erişmesini sağlamayı da hedefliyor.

Başlıca Hedefler:

-Ücretsiz eşit şartlarda ilk ve ortaöğretim

-Nitelikli okul öncesi eğitime eşit erişim

-Bütün kadın ve erkeklerin erişilebilir ve kaliteli teknik eğitim, mesleki eğitim ve üniversiteyi kapsayan yüksek öğretime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

– İnsana yakışır işlerde çalışma ve girişimciliğe yönelik teknik ve mesleki becerileri de kapsayan ilgili becerilere sahip gençlerin ve yetişkinlerin sayısının önemli ölçüde artırılması

-Eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılgan durumdaki çocuklar dâhil, kırılgan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması

-Bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması

– Sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanması.

Diğer Yazıları Keşfet

X